30.01.2015 r. w Punkcie Przedszkolnym w Wołoskowoli dzieci pod kierownictwem Pani Joanny Szewczyk przygotowały program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieciaki deklamowały wiersze, śpiewały piosenki, a dziadkowie ze wzruszeniem śledzili popisy swoich wnucząt. Oprócz Babć i Dziadków wśród zaproszonych gości znaleźli się Pani Poseł Beata Mazurek, Wójt Gminy Stary Brus Pan Paweł Kołtun i Dyrektor Zespołu Szkól w Starym Brusie Pani Elżbieta Kloc.

button