ORGANIZACJA CHOINKI SZKOLNEJ 2018

1. Choinka odbędzie się 20 stycznia 2018 r. (sobota) w godz. 1200-1800.
2. W zabawie biorą udział tylko dzieci szkolne.
3. W czasie trwania choinki uczniowie nie opuszczają budynku szkoły (np. do sklepu, itp.).
4. Dowóz i rozwóz uczniów zapewnią autobusy szkolne.
5. Harmonogram zabawy choinkowej:
1200-1300 - zabawa przy muzyce,
1300-1400 - zabawa z grupą animatorów z Puław,
1400-1430 - przerwa na posiłek (kiełbasa na gorąco, chleb + kompot w cenie 2,60 zł)
1430-1530 - ciąg dalszy zabawy z grupą animatorów z Puław,
1530 -1600- wata cukrowa dla każdego dziecka zapewniona przez animatorów,
1600-1800 - zabawa przy muzyce.
6. W dniu choinki otwarte będą tylko jedne drzwi wejściowe (prowadzące do części administracyjnej), które będą nadzorowane przez rodziców.
Harmonogram dyżurów przy drzwiach:
1200-1300 - Kołtun Joanna, Golega Anna
1300-1400 - Kryjak Beata, Choma Magdalena
1400-1500 - Kułakowska Marlena, Nawrocka Aneta
1500-1600 - Dominiczak Karolina, Kędzierska Ewa
1600-1700 - Chojnacka Renata, Adamczyk Krystyna
1700-1800 - Ponumerów Małgorzata, Józefczuk Katarzyna
7. Koordynatorem organizacji choinki jest Pani Katarzyna Józefczuk.
8. Uczniowie przynoszą do wychowawców pozwolenie na udział w choince z informacją o sposobie dojazdu oraz powrotu z choinki do 18.01.2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów

Dodatkowe informacje