Żywa lekcja historii

8.05.2019 r. naszą szkołę kolejny raz odwiedziła Grupa Artystyczna ,,Rekonstrukto”. Tym razem rekonstruktorzy przybliżyli naszym uczniom realia wojny obronnej 1939 roku. Podczas pokazu artyści omówili i zaprezentowali: sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni,  sprzęt wojskowy, elementy łączności i zaopatrzenia. Z udziałem wybranych uczniów zaprezentowano musztrę i sprzęt bojowy.  Na zakończenie wszyscy chętni mogli osobiście obejrzeć broń, sprawdzić jak działa lub przymierzyć mundur żołnierski. Była to bardzo interesująca lekcja historii połączona z zabawą.

button

Dodatkowe informacje