Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 12 i 13 marca to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Od 16 do 25 marca szkoła będzie zamknięta.

Czytaj więcej:

Dodatkowe informacje