Słownictwo związane z czasopismem

Drodzy uczniowie zapoznajcie się ze słownictwem związanym z czasopismem.

prasa – ogół gazet i czasopism

czasopismo - wydawnictwo periodyczne( powtarzające się regularnie) ukazujące się nie częściej niż dwa razy w tygodniu; w porównaniu z gazetami czasopisma mają ograniczoną aktualność i uniwersalność treści

gazeta – wydawnictwo periodyczne (wydawnictwo ciągłe), ukazujące się zazwyczaj codziennie, czasem nawet dwukrotnie w ciągu dnia, co najmniej dwa razy w tygodniu, zawierające informacje o wydarzeniach aktualnych, interesujących możliwie najszerszy ogół czytelników.

Budowa czasopisma

1.Pierwsza strona czasopisma składa się z tytułu, podtytułu, numeracji, często motta, artykułów, informacji, ilustracji.

Pierwsza strona dzienników składa się z tytułów i początków artykułów( ich ciąg dalszy znajduje się wewnątrz numerów). Jest to zwykle strona poświęcona najważniejszym i najciekawszym świadomościom ogólnym ( zaciekawiają one czytelnika, który z pierwszego rzutu oka na stronę, dowiaduje się o najważniejszych wydarzeniach). Środek wypełniają artykuły i doniesienia z kraju i zagranicy. Przedostatnia strona przynosi wiadomości lokalne, specjalistyczne, profilowe dla danego czasopisma. Ostatnia strona zawiera najczęściej ciekawostki , rozrywki umysłowe , kącik mody, porady prawne, kulinarne.

2. Na czasopisma składają się części wydawnicze i części składowe. Częściami wydawniczymi są zeszyty i roczniki, natomiast składowymi: okładka, karta tytułowa, metryka czasopisma, teksty( gatunki dziennikarskie) dodatki.

                    

Czasopismo jako źródło aktualnej wiedzy

,, Jeśli … kształcicie się...
usprawniajcie zamiłowanie
do czytania, abyście mogli wiedzieć
co świat już uczynił,
co czyni i czym się zajmuje”.

Andrew Carnegie

Czasopismo jako źródło aktualnej wiedzy

1. Czasopismo jako źródło wiedzy i informacji ma szczególne znaczenie, ponieważ:
- systematycznie informuje o różnych wydarzeniach w kraju i na świecie,
- poszerza wiadomości zdobywane w szkole ,
-pobudza i rozwija różne zainteresowania,
- dostarcza kulturalnej rozrywki,
- oddziałuje na rzeczywistość (inicjując różne akcje),
- pomaga zindywidualizować nauczanie w szkole.

2. Czasopisma dzielimy ze względu na:
- częstotliwość ukazywania się,
-treść,
- krąg czytelników.

a) Ze względu na częstotliwość ukazywania się, dzielimy czasopisma na:
- dzienniki,
- tygodniki,
- dwutygodniki,
- miesięczniki,
- dwumiesięczniki,
- kwartalniki,
- roczniki.

b) Ze względu na treść, czasopisma dzielą się na:czasopisma o treści ogólnej i specjalne (urzędowe, polityczne, naukowe, popularnonaukowe, oficjalne, polityczno – społeczne, społ.-kulturalne) oraz fachowe ( techniczne, medyczne, rolnicze, wojskowe, religijne, literackie, filmowe, muzyczne, plastyczne, teatralne, radiowe i telewizyjne, sportowe, turystyczne, rozrywkowe, ilustrowane, hobbystyczne itp.

c) Ze względu na krąg użytkowników dzielimy je na czasopisma dla:
- dorosłych, dzieci młodszych i starszych, młodzieży, młodzieży starszej, dziecięco- młodzieżowe.

Co znajduje się w bibliotece szkolnej?

Biblioteka –to miejsce , w którym gromadzi się książki, lektury, czasopisma, płyty CD i podręczniki oraz udostępnia się je czytelnikom. W każdej bibliotece znajduje się księgozbiór podręczny. Są to słowniki, encyklopedie, leksykony. Korzysta się z nich na miejscu. Aby łatwiej było znaleźć daną książkę księgozbiór podzielony jest na działy : literatura dla młodzieży, literatura dla dzieci, lektury, podręczniki, czasopisma. Lektury i inne książki na półkach ułożone są wg nazwisk ( nigdy imion) ich autorów(pierwsza litera nazwiska) np. ,, W pustyni i w puszczy” szukamy pod literą S. autor Sienkiewicz. Każda biblioteka posiada regulamin. Są w nim zawarte zasady korzystania z biblioteki. Biblioteki służą nam wszystkim, ich zbiory należy szanować, aby i po nas mogli z nich korzystać inni.

Encyklopedia – co to takiego?

Drogi uczniu! Przypomnij sobie co to takiego encyklopedia jak z niej korzystać?

Encyklopedia- to zbiór wiadomości ze wszystkich obszarów wiedzy lub tylko z jednej dziedziny.
Hasła w encyklopedii ułożone są w porządku alfabetycznym lub rzeczowym (tematycznym).
Mamy encyklopedie powszechne (uniwersalne)-gromadzą one informacje z różnych dziedzin np. Encyklopedia powszechna PWN, oraz specjalistyczne , dotyczą tylko wybranej tematyki, jak Encyklopedia dinozaurów.

Słownik wyrazów bliskoznacznych – jak z niego korzystać?

Słownik wyrazów bliskoznacznych, inaczej synonimów, pomaga w zastępowaniu jednych słów innymi, które mają takie samo lub podobne znaczenie. Korzystamy z niego, kiedy chcemy uniknąć
powtórzeń w pisanym tekście. Wyrazy jak w każdym słowniku ułożone są w kolejności alfabetycznej.

np. wyraz hasłowy-droga 1. znaczenie wyrazu szlak, linia, trasa;
2. odległość ( do przebycia);
3. podróż, wędrówka, jazda, podróżowanie, wędrowanie;
4. sposób, metoda;

Słownik frazeologiczny

Słownik frazeologiczny- jak z niego korzystać?

Słownik frazeologiczny -zawiera objaśnienia związków frazeologicznych, przysłów i powiedzeń.
Wyjaśnienia związków frazeologicznych znajdują się pod hasłami ułożonymi alfabetycznie.

Hasłem jest wyraz, który wchodzi w skład frazeologizmu, zwykle rzeczownik, czasownik lub przymiotnik.
hasło – kot
związek frazeologiczny – 1. kupować kota w worku ( dokonać
nieprzemyślanej transakcji
2. ( tyle) co kot napłakał – malutko, niewiele

Gdzie szukać słów?

Przypomnij sobie jakie są rodzaje słowników.
Gdzie szukać słów?

Co to jest słownik? Słownik to zbiór wyrazów ułożonych alfabetycznie
i opracowanych według określonej zasady.

wyjaśnienie znaczenia zwrotów wzór poprawnej pisowni
i wyrazów z języka polskiego trudniejszych wyrazów
np. wiosna – pora między i zasady ortograficzne
zimą a latem (słownik j. polskiego) np. córka (słownik ortograficzny)

wskazówki jak poprawnie określenia pomagające uniknąć
mówić i pisać np. wielką (dużą), powtarzania wyrazów w tekście
od wielkiej(dużej) litery; np. piękna, zachwycająca, urocza,
nie: z wielkiej litery śliczna, cudna(słownik synonimów).
(słownik poprawnej polszczyzny)

znaczenie związków frazeologicznych znaczenie wyrazów, które pochodzą z
np. mieć złote rączki – innych języków, np. angielskiego
umieć wszystko zrobić np. skwer- niewielki teren
(słownik frazeologiczny) zieleni(ang) -(słownik wyrazów
obcych).
Jolanta Giemza
nauczyciel - bibliotekarz

Quiz ,, Czy znasz lektury?”

KL I -III
,, Raz Basia narysowała tramwaj. Tramwaj ten jest krzywy i koniecznie trzeba go poprawić.
– Zetrę gumką-powiada.
Szuka gumki, ale... Zapomniała jej widocznie wziąć z domu, bo gumki nie ma.”
*
,, Od czasu do czasu czatowałem w pobliżu wejścia, mając nadzieję, że nadarzy się sprzyjająca okazja do czmychnięcia na dwór. Świat zewnętrzny oglądałem dotąd jedynie z parapetu okna i tylko dwukrotnie byłem poza domem – raz przed garażem, drugi w ogródku- - zresztą bardzo
krótko i na dodatek w idiotycznej obrożny, w której wyglądałem jak-wybaczcie porównanie-jak pies.
*
,, - Jak to cały dzień? Zdumiałem się – Schronisko nie jest daleko! Młody uniósł brew i przyjrzał mi się dziwnym wzrokiem spod rozwichrzonej grzywy płowych włosów.”
Kl IV-VI
,, Tak więc pan Tumnus ponownie rozłożył parasol, podał Łucji ramię i pospiesznie wyszli z pieczary, nie dbając nawet o posprzątanie po podwieczorku. Tym razem droga nie przypominała już zupełnie miłego spaceru do pieczary fauna; przemykali się ukradkiem przez las, nie odzywając się do siebie, a pan Tumnus starał się wybierać najciemniejsze przejścia.”
*
,, Z sędzią nie było kłopotu . Wybraliśmy Ananiasza . Ananiasz jest pierwszym uczniem, nie lubimy go zanadto, ale ponieważ nosi okulary i nie można go bić, więc nadaje się w sam raz na sędziego.”
*
,, Na takich projektach i rozmowach zeszedł uszczęśliwionym dzieciom obiad. Stosunkowo najmniej zapału okazywała do zamierzonej podroży pani Olivier, której nie chciało się ruszyć z wygodnej willi w Port-Saidzie i która przestraszyła myśl zamieszkania przez kilka tygodni w namiocie, a zwłaszcza zamiar wycieczek na wielbłądach.”
KL VII- VIII
,, Widzisz, mój Boże! ja mam serce czyste,
A przysięgając nie złamię przysięgi...
Boże! ptaszęta u Twojej potęgi
Mogą uprosić o wiszeńkę czarną,
Jaskółkom w dziobek dajesz muszkę marną.”
*
,, Ty piszesz, że w liście mym poprzednim znać niepokój i smutek. Smutek musi być, bom ją znowu utracił, a niepokój jest dlatego, że coś się jednak zmieniło we mnie. Szczerze ci mówię, że nic przedziwniejszego mej naturze , jak ta nauka, a jednak od czasu, jakem się z nią zetknął, nie mogę się poznać.”

Jolanta Giemza
nauczyciel-bibliotekarz

Konkurs


REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI
„NIESAMOWITA KSIĄŻKA – MUSISZ JĄ KONIECZNIE PRZECZYTAĆ”

1. Organizator: Organizatorem konkursu jest biblioteka Szkoły Podstawowej w Starym Brusie
2. Cele konkursu:
- aktywizowanie dzieci do działań twórczych,
- rozwijanie talentów literackich,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów,
- propagowanie i rozwijanie wśród dzieci czytelnictwa, jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu i cennego źródła zdobywania informacji,
- popularyzowanie zbiorów bibliotecznych w środowisku szkolnym.
3. Uczestnicy i warunki uczestnictwa
-Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
- Przedmiotem konkursu jest przygotowanie recenzji(oceny) dowolnej książki
-Uczestnik może przesłać jedną recenzję przygotowaną samodzielnie.
4. Termin i zasady przekazania prac konkursowych
Recenzje należy przesyłać do końca kwietnia 2020 r.
5. Kryteria oceny prac konkursowych:
- zgodność treści recenzji z treścią merytoryczną książki,
- sposób zachęcenia czytelników do przeczytania książki,
- interpretacja własna tematu,
- walory przekazu.
6. Zasady przyznawania nagród
- Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
- Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
Informacje na temat wyników konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły
Jolanta Giemza– nauczyciel bibliotekarz

Polecane lektury

Biblioteka szkolna w Starym Brusie

KL I

Zachęcam do czytania książki ,, Jacek, Wacek i Pankracek” M. Jaworczakowej

KL II

Zachęcam do czytania książki ,, Kapelusz pani wrony” D. Parlak

Kl III

Zachęcam do czytania książki ,, Dziadek i niedźwiadek” Ł. Wierzbicki

KL IV

Zachęcam do czytania książki ,, Kajko i Kokosz” J. Christa

KL V
Zachęcam do czytania książki ,, Ania z Zielonego Wzgórza” L.M. Montgomery

Kl VI

Zachęcam do czytania książki ,, Feliks, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” R. Kosik

Kl VII

Zachęcam do czytania książki ,, Balladyna „ J. Słowacki

Kl VIII

Zachęcam do czytania książki ,, Qvo vadis” H. Sienkiewicz

W najbliższym czasie będzie można wziąć udział w quizie wiedzy na temat przeczytanych książek. Będą podane fragmenty w/ wymienionych książek i można będzie wskazać z jakiej książki pochodzą( tytuł książki). Dla uczniów, którzy podadzą prawidłowe odpowiedzi czekają nagrody.

Zestaw polecanych lektur
Życzę miłej lektury
Nauczyciel- bibliotekarz
Jolanta Giemza

Dodatkowe informacje