INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

ICIM

 Biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).
Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi
Ministerstwa Edukacji Narodowej

współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny
pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych
.

ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe, tablicę multimedialną
oraz urządzenie wielofunkcyjne. W każdym z komputerów zainstalowano
pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne.

DSC03207a

ICIM służy uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej, m.in. poprzez:

 • Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,
 • Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej,
 • Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
 • Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
 • Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

DSC03204a

ICIM oferuje dostęp do:

 • Internetu
 • pakietu Microsoft Office
 • Encyklopedii PWN
 • Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata
 • Słowników PWN
 • tablicy multimedialnej
 • skanera
 • nagrywarki
 • drukarki

Z ICIM może korzystać każdy zainteresowany.


ICIM czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej. 

 

Dodatkowe informacje