Egzaminy zewnętrzne

Egzamin gimnazjalny - 2018

Wyniki egzaminu gimnazjalnego - sesja egzaminacyjna 2018.

Prezentujemy wyniki kolejnej sesji egzaminacyjnej. Uczniowie gimnazjum w ciągu trzech dni pisali egzaminy z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz na dwóch poziomach z j. angielskiego i jednym podstawowym z j. rosyjskiego.

Wyniki egzaminów:

Egzamin gimnazjalny - 2017

Wyniki egzaminu gimnazjalnego - sesja egzaminacyjna 2017.

Podobnie jak w poprzednich latach uczniowie gimnazjum w ciągu trzech dni pisali egzaminy z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz na dwóch poziomach jednego z nauczanych języków obcych.

Wyniki egzaminów:

Egzamin gimnazjalny - 2016

Wyniki egzaminu gimnazjalnego - sesja egzaminacyjna 2016.

Kolejna sesja egzaminacyjna za nami. Uczniowie gimnazjum w ciągu trzech dni pisali egzaminy z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz na dwóch poziomach jednego z nauczanych języków obcych.

Wyniki egzaminu:

Egzamin gimnazjalny - 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego - sesja egzaminacyjna 2015.

Kolejna sesja egzaminacyjna za nami. Uczniowie gimnazjum w ciągu trzech dni pisali egzaminy z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz na dwóch poziomach jednego z nauczanych języków obcych.

Wyniki egzaminów:

Egzamin gimnazjalny - 2014

Wyniki egzaminu gimnazjalnego - sesja egzaminacyjna 2014.

Podobnie jak w poprzednich latach uczniowie gimnazjum w ciągu trzech dni pisali egzaminy z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz na dwóch poziomach jednego z nauczanych języków obcych.

Wyniki egzaminów:

Egzamin gimnazjalny 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego - sesja egzaminacyjna 2013.

Podobnie jak w roku ubiegłym uczniowie gimnazjum w ciągu trzech dni pisali egzaminy z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz na dwóch poziomach jednego z nauczanych języków obcych.

Wyniki egzaminów: 

Czytaj więcej...

Egzamin gimnazjalny 2012

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego - sesja egzaminacyjna 2012.

Od 2012 roku zmieniła się koncepcja egzaminu gimnazjalnego. Egzamin w części humanistycznej podzielony został na dwa oddzielne testy: Język polski oraz Historia i wiedza o społeczeństwie. Podobnie w części matematyczno - przrodniczej wydzielono odzielny egzamin z Matematyki i Przedmiotów przyrodniczych. W części językowej uczniowie piszą egzamin na dwóch poziomach - podstawowym i rozszerzonym - z jednego z nauczanych w szkole języków obcych. W naszej szkole jest to język angielski lub rosyjski.

Wyniki egzaminów:

Czytaj więcej...

Egzamin gimnazjalny 2011

Wyniki egzaminu gimnazjalnego - sesja egzaminacyjna 2011.
 
W części humanistycznej nasza szkoła z wynikiem 27,9 pkt znalazła się w siódmym wysokim staninie w porównaniu do pozostałych szkół w kraju.
W części matematyczo - przyrodniczej nasza szkoła z wynikiem 26,6 pkt znalazła się w piątym średnim staninie w porównaniu do pozostałych szkół w kraju.
Wyniki egzaminów:

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje