Nauczyciele

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Marii Konopnickiej

w Starym Brusie

Nauczyciele 2018 m

 

Wychowanie przedszkolne

 • mgr Urszula Grzywaczewska
 • mgr Alina Karabowicz
 • lic. Joanna Szewczyk

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Urszula Chybel
 • mgr Daria Wawryszuk-Ptaszyńska
 • mgr Barbara Staszewska

Język polski

 • mgr Małgorzata Kieler
 • mgr Agnieszka Kryjak

Język angielski

 • mgr Magdalena Zawadewicz

Język rosyjski

 • mgr Joanna Sakowicz

Historia

 • mgr Adam Szyjka

Matematyka

 • mgr Bożena Kwiatkowska

Przyroda

 • mgr Joanna Kołtun

Biologia

 • mgr Joanna Kołtun

Geografia

 • mgr Renata Sieczyńska

Fizyka

 • mgr Agnieszka Gabrylewicz

Chemia

 • mgr Agnieszka Gabrylewicz

Muzyka

 • mgr Agnieszka Kryjak

Plastyka

 • mgr Agnieszka Kryjak
 • mgr Alina Karabowicz

Informatyka

 • mgr Adam Szyjka

Zajęcia techniczne

 • mgr Joanna Kołtun

Wychowanie fizyczne

 • mgr Stanisława Mietiułka

Religia

 • mgr Anna Urbańska

Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Elżbieta Kloc

Zajęcia artystyczne

 • mgr Agnieszka Kryjak

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Grzegorz Kryjak

Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Renata Wulczyńska

Biblioteka

 • mgr Jolanta Giemza

Pedagog

 • mgr Urszula Chybel

 

 

Dodatkowe informacje