Plan lekcji

 

 

Plan lekcji obowiązuje od 03 listopada 2020 r. 

 

Klasy I -III

Poniedziłek
  III II I
1 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Eduk.wcze.
2 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Eduk.wcze.
3 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Eduk.wcze.
4 W - F W - F W - F
5 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Eduk.wcze.
6 W - F W - F W - F
Wtorek
  III II I
1 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Eduk.wcze.
2 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Eduk.wcze.
3 Eduk.wcze. J. angielski Religia
4 Eduk.wcze. Religia J. angielski
5 ZRZ Świetlica ZRZ
6 Świetlica Świetlica Świetlica
Środa
  III II I
1 Religia Eduk.wcze. Eduk.wcze.
2 J. angielski Eduk.wcze. Eduk.wcze.
3 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Eduk.wcze.
4 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Informatyka
5 Świetlica ZRZ Świetlica
6 Świetlica Świetlica Świetlica
Czwartek
  III II I
1 Eduk.wcze. Religia Eduk.wcze.
2 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Eduk.wcze.
3 W-F Eduk.wcze. Religia
4 Religia W-F J. angielski
5 ZW Świetlica ZW
6 Świetlica Świetlica Świetlica
Piątek
  III II I
1 Informatyka Eduk.wcze. W-F
2 J. angielski Eduk.wcze. Eduk.wcze.
3 Eduk.wcze. J. angielski Eduk.wcze.
4 Eduk.wcze. Informatyka Eduk.wcze.
5 ZRZ Świetlica Świetlica
6 Świetlica Świetlica Świetlica

Klasy IV - VIII

Poniedziałek
  VIII VII VI V IV
1. WOS Religia W-F Technika Matematyka
2. Historia Biologia Matematyka W-F Religia
3. Religia Informatyka J. polski Matematyka W-F
4. Matematyka J. polski Religia Historia Przyroda
5. J. polski Matematyka Godz. – wych. Informatyka J. polski
6. J. angielski Historia ZRZ J. polski ZW
7. J. rosyjski WDŻ      
8. YOU        
Wtorek
  VIII VII VI V IV
1. J. angielski Matematyka J. polski J. polski W-F
2. Matematyka Geografia Plastyka J. angielski J. polski
3. Geografia J. polski J. angielski W-F Matematyka
4. Godz. – wych. J. angielski W-F Matematyka Plastyka
5. J. polski W-F Informatyka Religia J. angielski
6. W-F Muzyka ZW ZW Świetlica II
7. WDŻ Plastyka      
8. ZRZ ZRZ      
Środa
  VIII VII VI V IV
1. W-F Matematyka J. angielski J. polski J. polski
2. J. polski J. polski W-F Religia Informatyka
3. Historia Godz. – wych. J. polski J. angielski W-F
4. EDB J. rosyjski Matematyka W-F J. angielski
5. J. rosyjski W-F Historia Matematyka Godz. – wych
6. Matematyka Fizyka Świetlica I,III ZW ZRZ
7. ZW Chemia      
8. YOU        
Czwartek
  VIII VII VI V IV
1. WOS Matematyka Technika J. angielski Muzyka
2. J. angielski Religia Matematyka Godz. – wych Technika
3. Matematyka J. polski J. angielski J. polski Przyroda
4. Biologia J. angielski Muzyka Matematyka J. polski
5. J. polski Biologia Religia Historia Matematyka
6. Informatyka W-F J. polski WDŻ Świetlica II
7. W-F Historia      
8. ZRZ        
Piątek
  VIII VII VI V IV
1. Chemia J. angielski Biologia Plastyka Matematyka
2. J. polski Chemia Matematyka Biologia J. angielski
3. Fizyka W-F Historia J. polski J. polski
4. Chemia J. polski Geografia Muzyka W-F
5. Religia J. rosyjski W-F Geografia Historia
6. Fizyka Geografia J. polski W-F Religia
7. W-F Fizyka      
8.          

 

 

   images 1