Rekrutacja 2014/2015

Dyrektor

Zespołu Szkół w Starym Brusie

informuje, że odbywają się zapisy do klasy pierwszej
na rok szkolny 2014/2015

Do szkoły zapisywać można dzieci:

- 7-letnie  (rocznik 2007)

- 6-letnie  (rocznik 2008)

Zapisując dziecko z rejonu szkoły - należy  złożyć wypełnioną
Kartę Zgłoszenia do SP 

 Zapisując dziecko spoza rejonu lub dziecko 6-letnie (niezależnie czy z rejonu szkoły czy spoza rejonu), wypełniamy stosowne Kartę Zgłoszenia do SP (druki dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie szkoły)

Kartę Zgłoszenia do SP należy pobrać  w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony szkoły / www.szkolawbrusie.pl  zakładka rekrutacja/ – wypełnić (dane w karcie zgłoszenia pismem drukowanym) i podpisane przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do 20 kwietnia 2014 r. wraz z załącznikami podanymi na karcie zgłoszenia.

W terminie późniejszym na stronie szkoły w zakładce Zapisy do klas I będą zamieszczane ogłoszenia dotyczące zebrań dla Rodziców zapisujących uczniów do klas I na rok szkolny 2014/2015 oraz wiele ciekawych informacji o szkole.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Dyrektor szkoły – mgr Elżbieta Kloc

Pobierz Kartę Zgłoszenia do klasy I

Pobierz Kartę Zgłoszenia do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja 2013/2014

Rekrutacja dzieci do odziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego zakończona.

Lista dzieci przydzielonych do oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2013/2014

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje