Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą

Nauczyciele klasy „0" i grupy przedszkolnej zapraszają Rodziców na indywidualne spotkania w każdy poniedziałek:

 

 

Alina Karabowicz:

 7:30 – 8:00

  9:40 – 10:10

13:15 – 14:00

Urszula Grzywaczewska:

14:00 – 15:00

Joanna Szewczyk

14:00 – 15:00

Zebranie z rodzicami klasy II gimnazjum

Wychowawca klasy II gimnazjum zaprasza rodziców na klasowe zebranie z rodzicami, które odbędzie się we wtorek 8.10.2013 r. o godzinie 1400 w sali komputerowej gimnazjum.

Serdecznie zapraszamy.

Zebranie z rodzicami klasy I gimnazjum

Wychowawca klasy I gimnazjum zaprasza rodziców na klasowe zebranie z rodzicami, które odbędzie się w poniedziałek 7.10.2013 r. o godzinie 1410 w sali komputerowej gimnazjum.

Serdecznie zapraszamy

Zebranie z rodzicami klasy IV i VI

Wychowawcy klasy IV i VI zapraszają rodziców na klasowe zebranie z rodzicami, które odbędzie się we wtorek 1.10.2013 r. w sali komputerowej gimnazjum. W programie między innymi:

 

  • zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole normami prawnymi zawartymi w Statucie Zespołu Szkół,
  • wybór klasowej Rady Rodziców
  • ustalenie składki
  • plan pracy na rok szkolny 2013/2014
  • sprawy różne

Serdecznie zapraszamy

Dodatkowe informacje