Zebranie z rodzicami klasy IV i VI

Wychowawcy klasy IV i VI zapraszają rodziców na klasowe zebranie z rodzicami, które odbędzie się we wtorek 1.10.2013 r. w sali komputerowej gimnazjum. W programie między innymi:

 

  • zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole normami prawnymi zawartymi w Statucie Zespołu Szkół,
  • wybór klasowej Rady Rodziców
  • ustalenie składki
  • plan pracy na rok szkolny 2013/2014
  • sprawy różne

Serdecznie zapraszamy

Dodatkowe informacje