Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

Uczniowie Szkoły Podstawowej mogą skorzystać z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży. Ubezpieczenie w szkole jest dobrowolne.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI  30 zł - płatne do 30 września u wychowawców klasowych.

Klauzule objęte ubezpieczeniem w ramach zakresu podstawowego:

  1. Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczinego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  2. Śmierć ubezpieczinego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  3. Śmierć ubezpieczinego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym

Ochrona obejmuje czas zajęć w szkole, zajęcia w ramach szkolnych klubów sportowych, w drodze z domu do szkoły, w drodze ze szkoły do domu.