Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zatwierdzonym 30.09.2019 r. dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych są 30.04 i 4.05.

Zobacz: Organizacja roku szkolnego 2019/2020