Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu/Oddziale Przedszkolnym.

Zarządzenie m