W tak ważnym dla Strażaka dniu 4 maja gościliśmy w punkcie przedszkolnym funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Brusie. Goście w ciekawy sposób przybliżyli przedszkolakom specyfikę pracy strażaka jednocześnie prezentując różne stroje i podręczny sprzęt. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzieleniu pomocy podczas wypadków samochodowych, oraz asyście podczas różnych akcji.

Strażacy zapoznali przedszkolaków z sytuacjami, w których należy wezwać straż pożarną, z zasadami prawidłowego zachowania się podczas pożaru, oraz przypomnieli numer alarmowy. Dzieci z bliska mogły podziwiać wozy strażackie, wyposażenie jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Dzieci przymierzały hełm strażacki, zakładali butle z tlenem, wchodziły do samochodów i lały wodą. Wizyta strażaków utrwaliła wiedzę przedszkolaków w zakresie bezpieczeństwa, oraz zachęciła najmłodszych do służby w straży pożarnej. Za miłą niespodziankę składamy podziękowania dla Panów Artur Kołodziej- Komendant Gminny, Szymon Choma- Naczelnik OSP, Konrad Grzywaczeski- strażak-ratownik, Robert Jemielniak- strażak-ratownik.

button