INFORMACJA W SPRAWIE POWROTU KLAS IV – VIII DO SZKOŁY OD DNIA 17 MAJA 2021 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Brusie informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji od dnia 17 maja do dnia 28 maja 2021 r. nauka w klasach IV – VIII będzie odbywała się hybrydowo, a w szkole może przebywać do 50% uczniów uczęszczających do klas IV– VIII. W naszej placówce, aby ilość uczniów była zgodna z wytycznymi nauka hybrydowa będzie przebiegała w następujący sposób:
1. W poniedziałek, wtorek i środę 17, 18, 19 maja 2021 r. stacjonarnie będzie uczyć się klasa V, VI i VIII.
2. W czwartek i piątek 20 i 21 maja 2021 r. stacjonarnie będzie się uczyć klasa IV i VII.


W następnym tygodniu:
1. W poniedziałek 24 maja 2021 r. stacjonarnie będzie się uczyć klasa V, VI i VIII.

2. W dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) odbędzie się egzamin ósmoklasisty i z tego powodu klasy I – VII mają dni wolne od zajęć lekcyjnych. W tych dniach klasa 0 i przedszkolaki przychodzą do szkoły na przewidziane w planie zajęcia.

 

3. W piątek 28 maja stacjonarnie uczy się klasa IV i VII.

Lekcje będą się odbywały według aktualnego planu. Klasy które danego dnia nie przychodzą do szkoły uczą się zdalnie. Każda klasa ma zajęcia stacjonarne tylko w swojej sali lekcyjnej.
Wszyscy uczniowie mają zapewnione bilety miesięczne i autobusy szkolne będą kursowały w obowiązujących do tej pory godzinach.

Szkoła pracuje w przyjętym od września reżimie sanitarnym, czyli obowiązuje pomiar temperatury, dezynfekcja i maseczki także podczas egzaminu. Wszystkie zmiany dotyczące sposobu nauczania będą zamieszczane na stronie szkoły.