Międzynarodowy Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

Czytam z Klasą- lekturki spod chmurki.
W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.
Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od października 2019 r. wybrane klasy realizują ogólnopolski projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

Cele ogólne projektu:
rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
rozwijanie aktywności czytelniczej,
doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
integracja zespołu klasowego,
współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
Tegoroczna edycja pod kryptonimem Poznajemy Zawody świetnie wplata się w kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022. Patronem honorowym projektu jest Minister Edukacji i Nauki.
Projekt realizowany będzie w klasie II, koordynatorem projektu jest Pani Ewa Kłokosińska.

Czytam z klasą