W związku z zapytaniami rodziców naszych uczniów dotyczących pomiaru temperatury u dzieci Dyrektor Szkoły informuje, że pomiar temperatury odbywa się codziennie przed wejściem uczniów do szatni oraz dzieci do przedszkoli i wykonywany jest przez przeszkolonych i zapoznanych z wytycznymi Ministra Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego pracowników Szkoły. Pomiar odbywa się za pomocą certyfikowanych, bezdotykowych termometrów elektronicznych otrzymanych od Ministerstwa Edukacji. Obecnie część uczniów naszej Szkoły jest przeziębionych, o czym informują wychowawców rodzice i te dzieci nie uczęszczają na lekcje.

Ponadto z uwagi na to, że pracujemy w reżimie sanitarnym Szkoła ma obowiązek monitorować nieobecności uczniów i informować Kuratorium Oświaty o liczbie dzieci obecnych i nieobecnych w Szkole danego dnia, aż do odwołania tego obowiązku także przez Kuratora Oświaty w Lublinie. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w placówce zgłoszone zostanie jego złe samopoczucie, uczeń pod opieką pracownika Szkoły przebywa w oddzielnym pomieszczeniu i zostają powiadamiani jego rodzice z prośbą o niezwłoczne odebranie dziecka ze Szkoły.
W celu eliminacji jakichkolwiek wątpliwości rodziców, co do pomiaru temperatury, Dyrektor informuje, że w przypadku stwierdzonej u dziecka podwyższonej temperatury ciała będzie ona mierzona powtórnie przy udziale powołanej do tego komisji złożonej z pracowników placówki celem eliminacji wątpliwości dotyczących obecności dziecka w Szkole.
Dyrektor Szkoły zapewnia wszystkich rodziców, że placówka dokłada wszelkich starań, aby zachować zasady sanitarne i uczniowie mogli uczyć się w niej bezpiecznie.
Bezpieczeństwo Państwa dzieci w dużej mierze zależy od szczepień, dlatego Dyrektor Szkoły przyłącza się i przekazuje Państwu jako rodzicom apel Kuratora Oświaty i Ministra Zdrowia o zaszczepienie samych siebie i swoich dzieci.


Dyrektor Szkoły