Nasza szkoła włączyła się do innowacyjnego projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.

Link do projektu: https://dbamomojzasieg.pl/soc/

Ideą projektu jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami.


Chcemy podnieść świadomość o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspierać szkoły w procesie tworzenia szkolnej profilaktyki e-uzależnień, przestrzeni relacji oraz bogatej alternatywy dla świata cyfrowego. W ten sposób chcemy też promować inicjatywy podkreślające ważność relacji osobistych w świecie cyfrowym.
Zależy nam również na wzbudzaniu wśród uczniów, rodziców
i nauczycieli zachowań prospołecznych oraz wspieraniu uczniów w ich rozwoju i przygotowaniu do wyzwań współczesnego świata.
W związku z tym organizowane są różne działania w szkole. Najbliższe to udział uczniów w badaniu ankietowym w ramach projektu badawczego pt. "OCENA JAKOŚCI RELACJI SZKOLNYCH". Projekt dotyczy realizacji badań naukowych a realizatorem projektu jest Fundacja Dbam o Mój Zasięg oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Dyrekcją szkoły.

Zapraszamy również rodziców i nauczycieli do uczestnictwa w webinarach .

Terminy szkoleń - RODZICE

Terminy szkoleń - NAUCZYCIELE