Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Marii Konopnickiej

mgr Elżbieta Kloc