NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Marii Konopnickiej

w Starym Brusie

Nauczyciele 2019 m 

Wychowanie przedszkolne

 • mgr Milena Kędzierawska
 • mgr Żaneta Sawczuk
 • lic. Joanna Szewczyk

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Stanisława Mietiułka
 • mgr Ewa Kłokosińska
 • mgr Barbara Staszewska

Język polski

 • mgr Agnieszka Sołdaj
 • mgr Agnieszka Kryjak

Język angielski

 • mgr Magdalena Zawadewicz
 • mgr Agnieszka Podolak

Język rosyjski

 • mgr Ewa Kłokosińska

Historia

 • mgr Adam Szyjka

Matematyka

 • mgr Bożena Kwiatkowska

Przyroda

 • mgr Joanna Kołtun

Biologia

 • mgr Joanna Kołtun

Geografia

 • mgr Renata Sieczyńska

Fizyka

 • mgr Agnieszka Gabrylewicz

Chemia

 • mgr Agnieszka Gabrylewicz

Muzyka

 • mgr Agnieszka Kryjak

Plastyka

 • mgr Agnieszka Kryjak
 • mgr Jolanta Giemza

Informatyka

 • mgr Adam Szyjka

Technika

 • mgr Joanna Kołtun

Wychowanie fizyczne

 • mgr Mirosław Górski

Religia

 • mgr Anna Urbańska

Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Elżbieta Kloc

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Joanna Kołtun

Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Joanna Kołtun

Biblioteka

 • mgr Jolanta Giemza

Pedagog

 • mgr Agnieszka Podolak