samorząd

 w składzie:

PRZEWODNICZĄCY

 

 

ZASTĘPCA

 

 

SKARBNIK

 

 

RZECZNIK

 

 

Opiekunowie SU

Magdalena Zawadewicz i Ewa Kłokosińska

Sekcja informacyjna:

 

Sekcja organizacyjno-porządkowa:

 

Sekcja rozrywkowa: