Dyskoteka andrzejkowa

Dnia 26.11.2015r. od godz. 16:00 odbędzie się w naszym gimnazjum dyskoteka andrzejkowa. Osoby chętne do przybycia proszone są o dostarczenie do rzecznika SU zgody na udział od rodzica/opiekuna. Zachęcamy też wszystkich do przygotowania wróżb i zabaw.

Zapraszamy!

SU 

Akcja Góra Grosza

Rusza 16 edycja Góry Grosza. Jak co roku nasza szkoła weźmie udział w akcji ,,Góra Grosza''. Akcja organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 23 listopada do 4 grudnia 2015 roku. Zebrane pieniążki zostaną przekazane na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci,które nie wychowują się w swojej rodzinie. Każdy grosik wrzucamy do specjalnie przygotowanego pudełka.Przypominamy,że akcja ma również charakter konkursu,zgodnie z regulaminem, nagrodzimy szkoły/przedszkola, które zbiorą najwięcej groszy w całej Polsce oraz w każdym województwie. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji,każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance.
Więcej informacji na stronie http://towarzystwonaszdom.pl/xvi-edycja/
Opiekunami akcji jest Samorząd Szkolny

gora grosza

Rocznica odzyskania niepodległości

11 listopada 2015 roku przypada 97 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Dla uczczenia tego Święta uczniowie klasy II a przygotowali akademię upamiętniającą tak ważną dla Polaków rocznicę. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu Polski, a następnie  narrator wprowadził młodzież w historię wydarzeń tamtych lat. Po tym wstępie uczniowie przedstawili krótką inscenizację przedstawiającą polskie drogi do niepodległości.

DSC06879

Halloween 2015

W dniu 30.10.2015r. odbyły się w naszej szkole imprezy z okazji Halloween. Uczniowie przynieśli wykonane przez siebie dynie. Ponadto odbyły się konkursy na najlepszą dynię oraz przebranie. Samorząd szkoły podstawowej oraz gimnazjum zorganizował kiermasz ciasteczek i ciast. 

Dyskoteka z okazji Halloween

28 października w naszym Gimnazjum od godziny 16:00 do 21:00 odbyła się szkolna Dyskoteka z okazji Halloween.
Uczniowie klas II i III gimnazjum wspólnie dekorowali salę,w której odbyła się zabawa.
Nie zabrakło zabaw,konkurencji i wspólnych tańców w miłej atmosferze.
Dziękujemy za liczne przybycie i zachęcamy innych uczniów do uczestnictwa w kolejnych imprezach.
Opiekę nad uczniami sprawowali: Pani Ewa Skibińska i Pan Mirosław Górski.

Samorząd Uczniowski

Szkolne Halloween

W piątek 30.10.2015r. w naszej szkole odbędzie się Dzień Halloween. Tego dnia uczniowie mogą przebierać się w stroje z akcentem Halloween. Na przerwach odbędzie się sprzedaż łakoci przygotowanych przez uczniów i rodziców naszej szkoły. Uczniowie tego dnia mogą wspomóc Samorząd Szkolny kupując ciasteczko. Organizatorami imprezy są: Ewa Skibińska, Piotr Zacharski, Agnieszka Szuta i Stanisława Mietiułka.

Zapraszamy Uczniów do przebrania się i udziału w konkursach!

Otrzęsiny 2015

 

16.10.2015r. w naszym Gimnazjum odbyła się przygotowana przez trzecioklasistów uroczystość "otrzęsin"czyli przyjęcie do społeczności szkolnej "kociaków" - uczniów klas pierwszych Gimnazjum.


Aby zostać przyjętym do grona "Gimnazjalistów" należało sprostać wielu próbom, którym z uśmiechem na twarzy nasi młodsi koledzy sprostali. Dzięki temu przyjęto ich do naszej społeczności uczniowskiej. Mamy nadzieję, że udowodnią nam słuszność decyzji i będą chlubą naszej szkoły.

Samorząd Uczniowski

button

 

Ślubowanie pierwszoklasistów 2015

14.10.2015 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych połączone z Dniem Edukacji Narodowej. W tym dniu wszyscy uczniowie z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z radością przybyli ze swoją wychowawczynią Panią Barbarą Staszewską do odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej. W czasie uroczystości osiemnastu pierwszoklasistów oficjalnie zostało przyjętych do grona uczniów. Razem z pierwszakami w tym wielkim dla nich wydarzeniu udział wzięli: pani Dyrektor – Elżbieta Kloc, Wójt Gminy Stary Brus Pan Paweł Kołtun, dumni rodzice, grono pedagogiczne, starsi koledzy i koleżanki ze szkoły oraz przedszkolaki z oddziału zerowego i punktu przedszkolnego. Dla uatrakcyjnienia uroczystości pierwszoklasiści przedstawili swój pierwszy program artystyczny. Następnie każdy z pierwszoklasistów złożył przysięgę na sztandar szkoły. W czasie uroczystości nastąpiło oficjalne pasowanie na ucznia przez panią Dyrektor. Od swoich kolegów i koleżanek nowo przyjęci do grona uczniowskiego otrzymali symboliczne upominki. 14 października to również święto wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. W imieniu grona pedagogicznego głos zabrała dyrektor szkoły Pani Elżbieta Kloc. Dyrektor Szkoły złożyła pedagogom i pracownikom szkoły jak najlepsze życzenia. Za całokształt pracy na rzecz dzieci Pani Dyrektor przyznała nagrody.

button

Zebranie Samorządu Uczniowskiego

W dniu 02.10.2015r. o godz. 11:15 odbędzie się zebranie Samorządu Uczniowskiego gimnazjum. Głównym celem zebrania będzie wybór osób do sekcji naszego SU. Poszukujemy chętnych do sekcji: multimedialnej, artystycznej i porządkowej.

Zapraszamy wszystkich chętnych na zebranie!

SU

Ogłoszenie o przetargu

Zespół Szkół w Starym Brusie ogłasza przetarg nieograniczony
na zakup opału do Zespołu Szkół w Starym Brusie na okres grzewczy 2015/2016

Warunki zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków
zamówienia, która znajduje się na stronie internetowej zespołu www.szkolawbrusie.pl zakładka "Przetargi"

Oferta powinna zawierać:
1. cenę miału węglowego
2. parametry z uwzględnieniem podatku VAT i transportu loco jednostka
szkolna
3. nazwę kopalni, w których dokonuje się zakupu.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2015 r. o godzinie 1100 w Zespole Szkół w Starym Brusie.

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w terminie do dnia 23 października 2015 r. do godz. 1000
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Elżbieta Kloc tel. 082 5710122

Zapraszamy do udziału w konkursach przedmiotowych

Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nauczycielami uczącymi danego przedmiotu. 

Terminarz eliminacji konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Konkursy SP s

Konkursy gimnazjum s

 Regulamin oraz zakres wiedzy i umiejętności wymagany od uczestników na wszystkich etapach konkursu opublikowany został w

 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego w roku szkolnym 2015/2016

Dodatkowe informacje