Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Już 1 września 2016 r. zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 815 w szkole. Następnie o godzinie 930 rozpocznie się część oficjalna, po której dzieci wraz z nauczycielami i rodzicami przejdą do swoich klas. 

 

witaj szkolo

Darmowe podręczniki!

W nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 podręczniki do przedmiotów obowiązkowych dla klas I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz pierwszej i drugiej klasy gimnazjum będą darmowe. Uczniowie otrzymają komplet podręczników w szkole. Rodzice nie muszą kupować podręczników i ćwiczeń. Komplet podręczników i ćwiczeń zgodnie z wytycznymi MEN zakupi szkoła. Rodzice kupują tylko podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych tj. religii we wszystkich w/w klasach i j. rosyjskiego w klasie IV i V szkoły podstawowej. Dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej i III gimnazjum rodzice kupują samodzielnie pełen zestaw obowiązujących podręczników i ćwiczeń. 

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców, grono pedagogiczne i pracowników szkoły na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016.

 

Program uroczystości:

8 30 - msza święta

9 45 - część oficjalna zakończenia roku szkolnego

ok 11 00 - spotkanie z wychowawcami w klasach

Bal Gimnazjalny 2016

W dniu ​09.06.2016r. odbył się Bal Gimnazjalny zorganizowany przez klasę trzecią gimnazjum. Uczniowie razem z opiekunami śpiewali, tańczyli, a także zrobili pamiątkowe zdjęcie.

 

 

Pokazy OSP

 

W dniu 01.06.2016r. po szkolnych zawodach sportowych strażacy z gminnej jednostki OSP w Starym Brusie pokazali nam, jak postępuje się z poszkodowanymi w wypadku, a także zaprezentowali nam swoje sprzęty i pojazdy.

 

Rajd Żółwia 2016

 

W dniu 24.05.2016 uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w Rajdzie Żółwia organizowanym przez Poleski Park Narodowy. Byli podzieleni na dwie grupy. Pokonali kilkukilometrową trasę, sporządzili mapy, ułożyli wiersz oraz opowiadanie, by zaprezentować je innym zespołom oraz jury. Grupa p. Joanny Kołtun zajęła pierwsze miejsce, a grupa p. Stanisławy Mietiułki – trzecie. Wszyscy dostali pamiątkowe medale i upominki.

 

Ćwiczenia ewakuacyjne

 W dniu 17.05.2016r. odbyły się w naszej szkole ćwiczenia ewakuacyjne. Ich celem było podniesienie poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, jak również stanu wyszkolenia jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy Stary Brus; przeprowadzenie przeglądu sprzętu oraz indywidualnego wyposażenia strażaków; sprawdzenie możliwości użycia specjalistycznego sprzętu na terenie obiektu, urządzeń i środków łączności oraz  planu alarmowania służb ratowniczych.

 

Biwak klas I, IIa i IIb

W dniach 02 - 03.06.2016r. uczniowie klas drugich i klasy pierwszej byli na biwaku nad jeziorem Białym. Uczniowie spacerowali, grali w piłkę, a wieczorem urządzili ognisko ze śpiewem i tańcem. Po bezsennej nocy pełnej atrakcji wrócili do domu zadowoleni i szczęśliwi, chociaż zmęczeni.

 

 

W starobruskiej krainie... - gra terenowa

 31.05.2016 r. uczniowie klasy II A gimnazjum wzięli udział w grze terenowej „W starobruskiej krainie...”. Gra była ostatnim punktem programu „Mała ojczyzna – wspólna sprawa” realizowanego przez Fundację Rozwoju Wolontariatu i Fundację BGK.

Absolwentka Zespołu Szkół w Starym Brusie, Eliza Kołodziej, wraz z grupą wolontariuszy przygotowała 7 zadań, w których uczniowie musieli wykazać się wiedzą zdobytą na warsztatach, umiejętnością pracy w grupie i kreatywnością, m.in. musieli rozszyfrować zaszyfrowaną wiadomość w bibliotece, przejść przez ślepy labirynt na Orliku, zaadresować list na poczcie, wymienić obowiązki gminy i ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Ponadto otrzymali też zadania dodatkowe, które sprawdzały ich wiedzę na temat ich małej ojczyzny.

W przygotowanie i przebieg gry zaangażowana była też społeczność lokalna – pani Bożena Trubaj z Biblioteki Publicznej, pani Bożena Chudziak pracująca na poczcie i pan Artur Kołodziej, komendant Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele: pani Katarzyna Kozłowska i pan Piotr Zacharski (który jest jednocześnie Szkolnym Opiekunem Programu), absolwentka naszej szkoły Klaudia Koniuch i wolontariusz Michał Cichy.

Mimo mało sprzyjających warunków pogodowych, wszyscy świetnie się bawili, a po zakończeniu części terenowej, posilili się pyszną pizzą. Każdy z uczestników gry został nagrodzony i wrócił do domu zadowolony, z medalem na szyi i uśmiechem na ustach.

 

XVI Powiatowy Konkurs "Jestem Bezpieczny"

W dniu 24.05.2016r. uczniowie naszej szkoły podstawowej reprezentowali gminę Stary Brus w XVI Powiatowym Konkursie Wiedzy Prewencyjnej "Jestem Bezpieczny". Uczniowie zostali wybrani z klas 4-6. 

 

Klasa 4 - Bartosz Kuszpa i Michał Urbański

Klasa 5 - Dagmara Koniuch i Maria Zając

Klasa 6 - Marcin Tabeński i Piotr Trumiński

Gimnazjaliści przedszkolakom

W odpowiedzi na zaproszenie 13 maja 2016 r. uczniowie klasy II A gimnazjum odwiedzili Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie. Pod kierunkiem Pani Ewy Kłokosińskiej uczniowie zaprezentowali bajkę pt.,,Czerwony Kapturek'' w języku rosyjskim. Uczniowie wspaniale wcielili się w role bohaterów znanej wszystkim bajki. 

 

Dodatkowe informacje