Ogłoszenie o przetargu

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie ogłasza przetarg nieograniczony
na zakup opału do Szkoły Podstawowej w Starym Brusie na okres grzewczy 2019/2020

Warunki zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków
zamówienia, która znajduje się na stronie internetowej szkoły www.szkolawbrusie.pl zakładka "Przetargi"

Oferta powinna zawierać:
1. cenę miału węglowego
2. parametry z uwzględnieniem podatku VAT i transportu loco jednostka
szkolna
3. nazwę kopalni, w których dokonuje się zakupu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. o godzinie 1100 w Szkole Podstawowej w Starym Brusie.

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w terminie do dnia 29 października 2019 r. do godz. 1000
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Elżbieta Kloc tel. 82 5710122

Rocznica bitwy pod Wytycznem

We wtorek, 1 października uczniowie grup przedszkolnych oraz zerówki ze Starego Brusa i Wołoskowoli pod opieką wychowawczyń Aliny Karabowicz, Urszuli Grzywaczeskiej i Joanny Szewczyk wzięli udział w obchodach 80-tej rocznicy bitwy pod Wytycznem, gdzie 80 lat temu żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, dowodzeni przez gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna, stawili opór wkraczającym od wschodu oddziałom sowieckim. Bitwa pod Wytycznem była ostatnią bitwą żołnierzy KOP podczas kampanii wrześniowej oraz ostatnim akcentem obrony polskich kresów wschodnich. Włączając się w uroczystości upamiętniające bohaterskich żołnierzy uczniowie zapalili znicze i w zadumie uczcili ich pamięć.

button

Narodowe Czytanie 2019

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do Narodowego Czytania zainicjowanego przez Prezydenta i jego małżonkę. Fragmenty ,, Katarynki” B. Prusa i ,, Dymu” M. Konopnickiej czytali w bibliotece szkolnej uczniowie z klas IV-VIII. W tym roku wspólnym mianownikiem lektur była polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksja nad człowiekiem i społeczeństwem. Lektury są aktualne, wypływa z nich nauka. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, nie wolno nam tracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Akcję Narodowego Czytania w szkole przygotowały: mgr Jolanta Giemza, mgr Małgorzata Kieler mgr Agnieszka Kryjak.

063a

DSCN0243a

Ogłoszenie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie zatrudni logopedę w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Mile widziane będzie doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej i wadami wymowy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 82 5710122.

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W poniedziałek 2 września 2019 r. zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 810 w szkolnej sali gimnastycznej. Następnie o godzinie 930 rozpocznie się część oficjalna, po której dzieci wraz z nauczycielami i rodzicami przejdą do swoich klas. Przyjazd dzieci do szkoły na godzinę 800 natomiast odjazd o godzinie 1100 ze szkoły.

 

witaj szkolo

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W środę 19 czerwca pożegnaliśmy rok szkolny. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/ 2019 rozpoczęła się o godzinie 815 Mszą Świętą w szkole. O 930 podczas części oficjalnej uroczystości Pani Dyrektor Elżbieta Kloc wręczyła najlepszym uczniom nagrody książkowe, listy gratulacyjne oraz podziękowania dla rodziców. Szczególnym momentem uroczystości było pożegnanie absolwentów naszej szkoły. W tym roku miało ono wyjątkowy charakter bowiem mury naszej szkoły opuszczały dwa roczniki: trzecia klasa gimnazjalna i klasa ósma. Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru i innych symboli szkoły młodszym kolegom, złożenie ślubowania przez absolwentów oraz podziękowań dla nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Nasi absolwenci po raz ostatni zaprezentowali krótki program artystyczny. Po wspólnej uroczystości, w klasach rozdano świadectwa, pożegnano się i wszyscy udali się na zasłużone wakacje.

button

Warsztaty z robotyki

09.05.2019 r. uczniowie klas IV-VI wyjechali na wycieczkę do Lublina w czasie, której zwiedzali Ogród Botaniczny i wzięli udział w warsztatach z robotyki. W trakcie warsztatów dzieci budowały i programowały najprawdziwsze roboty. Zajęcia, w których brały udział to połączenie informatyki, robotyki i świetnej zabawy. Ich celem było pokazanie młodym ludziom, że robotyka może być przygodą, hobby, a w przyszłości zawodem z perspektywami. Na zajęciach uczestnicy poza budowaniem robotów mogli zrozumieć podstawowe zagadnienia z matematyki, informatyki, techniki i elektroniki. W tym samym czasie druga grupa uczestniczyła w warsztatach chemicznych. Dzieci brały udział w doświadczeniach i pokazach chemicznych. Wiele wrażeń dostarczyła dzieciom wizyta w Ogrodzie Botanicznym, w którym zapoznały się z bogactwem flory występującej w różnych zakątkach świata.

button

NAJLEPSI ARTYŚCI NAGRODZENI FINAŁ XIX POWIATOWEGO FESTIWALU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ ZASŁYSZANE W SZUMIE BUGU … - W 205. ROCZNICĘ URODZIN OSKARA KOLBERGA

8 maja 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbył się Finał XIX Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej Zasłyszane w szumie Bugu … - w 205. rocznicę urodzin Oskara Kolberga. Wśród Laureatów i wyróżnionych znalazły się uczennice naszej szkoły.
I miejsce w kategorii literackiej zdobyła Alicja Michańska z kl. V za opowiadanie pt. „Pierzaki”.
W kategorii plastycznej tytuł Laureata uzyskały:
Alicja Michańska kl. V – II miejsce za pracę pt. „Nabożeństwo majowe”,
Natalia Golega kl. V - III miejsce za pracę pt. „Śmigus -dyngus”.
Wyróżnienia otrzymały:
Angelika Bajdek kl. V – tytuł pracy „Legenda o starej studni”,
Katarzyna Chojnacka kl. IV za pracę pt. „ Przyjaźń największych nieprzyjaciół w noc wigilijną”,
Martyna Nawrocka kl. V – za pracę pt. „ Dar od Boga- ocalenie przed pożarem”.
Gratulujemy!!!

konkurs plastyczny

Żywa lekcja historii

8.05.2019 r. naszą szkołę kolejny raz odwiedziła Grupa Artystyczna ,,Rekonstrukto”. Tym razem rekonstruktorzy przybliżyli naszym uczniom realia wojny obronnej 1939 roku. Podczas pokazu artyści omówili i zaprezentowali: sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni,  sprzęt wojskowy, elementy łączności i zaopatrzenia. Z udziałem wybranych uczniów zaprezentowano musztrę i sprzęt bojowy.  Na zakończenie wszyscy chętni mogli osobiście obejrzeć broń, sprawdzić jak działa lub przymierzyć mundur żołnierski. Była to bardzo interesująca lekcja historii połączona z zabawą.

button

Kalendarz roku szkolnego

Przypominamy, że zgodnie z organizacją roku szkolnego zatwierdzoną w sierpniu 2018 r. dniami wolnymi od zajęć są: 29 IV 2019 r., 30 IV 2019 r. i

02 V 2019 r. Więcej informacji w zakładce http://www.szkolawbrusie.pl/index.php/organizacja-roku-szkolnego

Komunikat

Zajęcia lekcyjne od dnia 24.04.2019 r. będą realizowane zgodnie z planem lekcji.

Dodatkowe informacje