Kalendarz roku szkolnego

Przypominamy, że zgodnie z organizacją roku szkolnego zatwierdzoną w sierpniu 2018 r. dniami wolnymi od zajęć są: 29 IV 2019 r., 30 IV 2019 r. i

02 V 2019 r. Więcej informacji w zakładce http://www.szkolawbrusie.pl/index.php/organizacja-roku-szkolnego

Dodatkowe informacje